OD 18 MAJA PRZEDSZKOLE WZNAWIA

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZĄ


Od dnia 18 maja Przedszkole wznawia działalność opiekuńczą
zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

Oświadczenia o chęci skorzystania z opieki w przedszkolu od 18 maja oraz ankietę należy złożyć w placówce, w nieprzekraczalnym terminie, do piątku (15 maja) do godziny 10.00 (może być skan przesłany mailem).

W przypadku zgłoszeń do objęcia dziecka opieką w terminie późniejszym, oświadczenie i ankietę należ złożyć na dwa dni przed planowanym wysłaniem dziecka do placówki, ze względu na organizację pracy przedszkola.

W placówce nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, ani żadne zajęcia dodatkowe. Przedszkole zapewnia dzieciom wyłącznie opiekę.. Grupy dzieci zostaną utworzone zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu, których należy bezwzględnie przestrzegać. Do grup, odpowiednio zostaną przydzieleni nauczyciele i pracownicy obsługi.

Do przedszkola zostaną przyjęte wyłącznie dzieci na podstawie złożonych oświadczeń (załącznik nr 1), które ma obowiązek złożyć każdy rodzic dziecka oraz wypełnionych ankiet (załącznik nr 2).

Procedury obowiązujące w przedszkolu tj.:

- Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19

- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Przedszkolu nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu

- Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu

Ponadto, każdorazowy przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy złożyć oświadczenie (załącznik nr3), bez którego dziecko nie zostanie przyjęte. Rodzic przekazuje zdrowe dziecko osobie dyżurującej przy wejściu do placówki. Rodzice nie są wpuszczani na teren budynku ani boiska przedszkolnego.

Rodziców obowiązuje bezwzględne przestrzeganie wszystkich zapisów procedur zawartych w powyższych dokumentach.

ZAŁĄCZNIKI:Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W naszym przedszkolu kształcenie na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Nauczyciele, codziennie będą udostępniali Państwu propozycje zabaw, zajęć, prac i ćwiczeń wynikających z realizowanej tematyki.

Bardzo proszę Rodziców, którzy nie przekazali placówce adresów e-mail, o zapisanie się na listę mailingową korzystając z poniższego linku:
https://bit.ly/przedszkole_nr2_e-nauczanie

1.  Rodzic klika w link, otwiera się formularz zapisu.
2. Wypełnia go (wpisuje imię i nazwisko dziecka, swój e-mail oraz wybiera grupę dziecka) i klika "Zapisz mnie".
3. Wyświetla się komunikat o poprawnym zapisaniu.
4. Adres e-mail wędruje do narzędzia i możemy go użyć. 

Rodzice, którzy udostępnili swoje adresy elektroniczne wcześniej, będą już zapisani.

Po zapisaniu otrzymacie Państwo na pocztę informację zwrotną z podziękowaniem oraz godziną, o której będziecie otrzymywać przygotowane przez nauczycieli materiały.

Zachęcam, abyście Państwo karty pracy, ćwiczenia czy prace plastyczne gromadzili w teczce, którą dziecko przyniesie po powrocie do przedszkola.
Nadal będziemy publikować propozycje zabaw na przedszkolnym facebook’u.

Dziękując Państwu za dotychczasową współpracę i zaangażowanie, zachęcam do dalszej aktywności. Czekam na zdjęcia, ale też na Państwa propozycje.

z poważaniem
Dyrektor przedszkola nr 2 „U Jasia i Małgosi”

Beata Drogowska

:: WYDARZENIA ostatnia aktualizacja strony: 31.05.2020 r.

CZERWIEC


 • 1.06. DZIEŃ DZIECKA
 • KONCERT "PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO"
 • POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA
 • 26.06. WITAMY WAKACJE

MAJ


 • 26.05. DZIEŃ MAMY I TATY W TEATRZE
 • 27-28.05. EKSPERYMENTY

KWIECIEŃ


 • KIERMASZ WIELKANOCNY
 • 8.04.SPOTKANIE Z ZAJĄCZKIEM
 • 27.04. FOTOGRAF

MARZEC


 • KONCERT "DECYBELE"
 • 20.03. POWITANIE WIOSNY
 • 24-25.03. EKSPERYMENTY

LUTY


 • 20.02. BAL KARNAWAŁOWY

STYCZEŃ


 • 8-9.01. EKSPERYMENTY NAUKOWE
 • 21.01. DZIEŃ BABCI I DZIADKA W TEATRZE

GRUDZIEŃ


 • 6.12. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
 • 18.12. AUDYCJA "IDĄ ŚWIĘTA, CZYLI WSPÓLNE KOLĘDOWANIE"
 • 20.12. WIGILIA W PRZEDSZKOLU

LISTOPAD


 • KONCERT "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE"
 • 8.11. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 • ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
 • 25-29.11. DNI PIERNIKA

PAŹDZIERNIK


 • 10.10. FOTOGRAF
 • 11.10. ŚWIĘTO DRZEWA - SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM
 • 14.10. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 • KONCERT "GARŚĆ DŹWIĘKÓW, SZCZYPTA CISZY, CZYLI RYTM"
 • 24-25.10. KIERMASZ JESIENNY
 • 28-29.10. EKSPERYMENTY NAUKOWE

WRZESIEŃ


 • 20.09. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 • 25-26.09. WYCIECZKA DO BALCZEWA