DYŻURY NAUCZYCIELI w roku szkolnym 2019/2020

Grupa I wtorek 16.00 - 16.30

Grupa II wtorek 15.00 - 15.30

Grupa III poniedziałek 15.00 - 15.30

Grupa IV środa 16.00 - 16.30

Grupa V poniedziałek 16.00 - 16.30

Grupa VI czwartek 16.00 - 16.30

Grupa VII poniedziałek 16.00 - 16.30


W podanych dniach i godzinach nauczyciele grup pełnią dyżur w przedszkolu w celu umożliwienia rodzicom kontaktów indywidualnych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ich dziecka.