O nas

Nasze przedszkole znajduje się w atrakcyjnie położonym, spełniającym standardy budynku, z przestronnymi salami, wyposażonymi w zabawki, ciekawe pomoce dydaktyczne oraz kąciki zainteresowań. Dysponujemy pięknym, pełnym zieleni, bogato wyposażonym placem zabaw. Jesteśmy jedynym przedszkolem w Inowrocławiu, które posiada własną bibliotekę przedszkolną dla dzieci. Naszą tradycją są coroczne obchody Dni Piernika,    w ramach których odbywają się warsztaty piernikarskie dla dzieci i rodziców, wystawy oraz konkursy. Zapewniamy wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju naszych dzieci. Nasi wychowankowie mają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Do każdego z nich podchodzimy w sposób indywidualny, ściśle współpracujemy z rodzicami w wychowaniu i rozwoju umiejętności oraz odkrywaniu talentów naszych dzieci. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne z logopedą dla dzieci z wadami wymowy oraz zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy. Organizujemy wiele imprez, uroczystości, konkursów (zgodnie z kalendarzem imprez) oraz spotkań z ciekawymi ludźmi (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Ratownicy Medyczni). Współpracujemy z III LO (Orszak Królowej Jadwigi), SP 6, Gimnazjum nr 4 oraz z Biblioteką Miejską. Uczestniczymy również w cyklicznych spotkaniach z teatrem, wycieczkach krajoznawczych, wyjściach do kina, muzeum oraz na basen i salę gimnastyczną. Szerzymy wśród dzieci postawy proekologiczne, poprzez udział w animacjach przyrodniczych w ramach programu "Trop Natury" oraz włączanie się w  takie akcje jak: "Sprzątanie Świata", "Dzień bez samochodu", "Święto drzewa", "Dni Ziemi" oraz różne projekty ogólnopolskie.

Zapewniamy profesjonalną i troskliwą opiekę. Kadra naszego przedszkola to osoby z wieloletnim doświadczeniem, podnoszące swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Nasi nauczyciele uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach.

Zajęcia dydaktyczne realizujemy codziennie w godzinach 9:00 – 10:00, w oparciu o obowiązującą Podstawę Programową, w następujących obszarach:

 • Edukacji zdrowotnej
 • Edukacji językowej
 • Edukacji matematycznej
 • Edukacji przyrodniczej i ekologicznej
 • Edukacji społecznej i otoczenia technicznego
 • Edukacji artystycznej
 • Edukacji emocjonalnej i wprowadzenia w świat wartości

Stosujemy nowatorskie metody pracy wychowawczej i dydaktycznej:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - opiera się ona na systemie ćwiczeń dających możliwość dziecku poznawania własnego ciała, rozwijania poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pewności siebie.
 • Improwizacja ruchowa R. Labana - głównym celem tej metody jest rozwijanie zdolności twórczych u dzieci, w oparciu o taniec, ćwiczenia ruchowe, opowieści ruchowe i pantomimę.
 • Zabawy muzyczne C. Orffa - metoda ta opiera się na nauce przez zabawę, poprzez łączenie mowy, muzyki i tańca.
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kinessów - jest to metoda wychowania ruchowego przez rytm, polega na współdziałaniu trzech elementów: muzyki, rytmu, ruchu.
 • Metoda Dobrego Startu Z. Bogdanowicz - polega ona na rozwijaniu funkcji językowych, spostrzeżeniowych i motorycznych. Podstawowe rodzaje ćwiczeń to: ćw. ruchowe, ćw. ruchowo - słuchowe, ćw. ruchowo - słuchowo - wzrokowe.
 • Odimienna nauka czytania I. Majchrzak - należy ona do innowacyjnych projektów edukacyjnych nauki czytania, polegających na wprowadzaniu w świat pisma dzieci już od 3 roku życia.
 • Elementy kinezjologii P. Dennisona - jest to nauka o ruchu i możliwości stymulacji różnych funkcji psychicznych, przy wykorzystaniu naturalnych ruchów całego ciała. Jest ona swoista gimnastyką mózgu.
 • Edukacja przez ruch D. Dziamskiej - metoda ta polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłami, w rytm dobranej muzyki.
 • "Dziecięca Matematyka" wg. E. Gruszczyk Kolczyńskiej - metoda ta polega na działaniach zmierzających do rozwoju umysłowego dzieci i sukcesów w uczeniu się matematyki poprzez klasyfikowanie przedmiotów, układanie rytmów, przewidywania skutków działań na bazie dostrzeżonych przyczyn, sprawne liczenie itd.
 • Gimnastyka paluszkowa G. Dolya - metoda ta polega na stosowaniu gier, zabaw, historyjek, rymowanek i ćwiczeń służących poprawie zdolności motorycznych i nauki pisania.
 • Elementy bajkoterapii - metoda ta polega na czytaniu dzieciom bajek terapeutycznych i relaksacyjnych, w celu wprowadzenia ich w świat wartości, rozwijania pozytywnych emocji, wyciszenia oraz rozwiązywania problemów i trudności.

Dzięki pracy innowacyjnymi metodami i dużemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

W przedszkolu pracuje wiele osób:

 • Dyrektor
 • 15 nauczycielek (15 z wyższym wykształceniem),
 • nauczyciel j. angielskiego, prowadzący zajęcia języka obcego w grupach 5 i 6 latków,
 • Katechetka, która prowadzi zajęcia z religii z grupami dzieci sześcioletnich,
 • na każdej grupie są panie woźne-oddziałowe, które dwoją się i troją żeby było czysto i schludnie, pomagając jednocześnie wychowawczyniom,
 • dodatkowo prócz nauczycielki i woźnej - oddziałowej w grupie "maluszków" jest pomoc wychowawcy,
 • panie kucharki przygotowują nam smaczne posiłki,
 • o sprawy administracyjno - biurowe dba księgowa, referent oraz intendent,
 • porządek wokół przedszkola oraz niezbędne naprawy to praca konserwatora i woźnego,