Zadania Rocznego Planu Rozwoju do realizacji w roku szkolnym 2019/2020:
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego oraz poprawnej wymowy poprzez stosowanie ćwiczeń ortofonicznych, rymowanek, zabaw językowych, zagadek rysunkowych, rebusów, stwarzanie sytuacji do samodzielnych, dłuższych wypowiedzi dzieci poprzez prace z ilustracją, historyjką obrazkową, książką.
  • Poszerzanie wiedzy na temat przyrody ożywionej i nieożywionej w ramach projektu edukacyjnego "Jaka piękna jest przyroda - wędrówka przez cztery pory roku".